Generalforsamling

Til medlemmerne af Havfiskerne Kalundborg

 

Kære medlemmer

Bestyrelsen vil hermed indkalde til generalforsamling. Den holdes fredag den 10. september på Tømmerup Skole Stadionvænget 7, Tømmerup.  Generalforsamlingen holdes i skolekøkkenet fra kl. 16.00 – ca. 17.30.

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. bestyrelsens beretning
  4. kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. årets turprogram, herunder ønsker til nye fiskemål/steder
  6. indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  7. fastsættelse af kontingent
  8. valg

8.1 formand for 1 år – Willy Stig Andersen modtager genvalg

8.2 kasserer for 2 år – John Ø Mortensen modtager genvalg

8.3 1 bestyrelsesmedlem for 2 år – Helge Holm Jørgensen – modtager ikke genvalg. I stedet foreslås Jørgen Vestergaard

8.4 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år – Johnny Forsberg modtager ikke genvalg – I stedet foreslås Einar Paulsen - og Jørgen Thomsen modtager genvalg.

8.5 1 bestyrelsessuppleant for 1 år – Svend Aage Frederiksen modtager genvalg

8.5 1 revisor for 2 år - ledig

8.6 1 revisorsuppleant for 1 år - ledig

  1. eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Willy Stig Andersen

Mobil: 23 33 55 51

E-mail: willystig@willystig.dk