Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

 

På vegne af bestyrelsen indkaldes der hermed til den årlige generalforsamling. Den holdes tirsdag den 2, april på Tømmerup skole- i skolekøkkenet – kl.17.30. Vi starter med et par stykker mad.

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. bestyrelsens beretning
  4. regnskabet forelægges af kassereren
  5. årets turprogram, herunder ønsker til nye fiskemål/steder
  6. fastsættelse af kontingent
  7. indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  8. valg

8.1                       valg af formand for 2 år – på valg er Willy Stig Andersen

8.2                       valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er Einar Paulsen og Jørgen Thomsen

8.3                       valg af bestyrelsessuppleant for 1 år – på valg er Lars Jensen

8.4                       valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er Helge Holm

  1. eventuelt

 

Af hensyn til mad, er tilmelding nødvendig. Den skal/kan fortages på willystig@willystig.dk