Generalforsamling

Til medlemmerne af Havfiskerne Kalundborg

 

Kære medlemmer

Bestyrelsen vil hermed indkalde til generalforsamling. Den holdes lørdag den 26. marts på Tømmerup Skole Stadionvænget 7, Tømmerup.  Generalforsamlingen holdes i skolekøkkenet  kl. 10.00

Vi slutter generalforsamlingen med en bid brød og en øl/vand.

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. bestyrelsens beretning
  4. kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. årets turprogram, herunder ønsker til nye fiskemål/steder
  6. indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  7. fastsættelse af kontingent
  8. valg

8.1 formand for 1 år – Willy Stig Andersen modtager genvalg

8.2 kasserer for 2 år – John Ø Mortensen modtager genvalg

8.2 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år –  Einer Poulsen og Jørgen Thomsen modtager genvalg.

8.5 1 bestyrelsessuppleant for 1 år – Svend Aage Frederiksen modtager genvalg

8.6 1 revisorsuppleant for 1 år - Hans Mark modtager genvalg
9. Eventuelt
Da der serveres frokost er tilmeldning til generalforsamlingen nødvendig. Den kan/skal foretages til willystig@willystig.dk


 

Med venlig hilsen

 

Willy Stig Andersen

Mobil: 23 33 55 51

E-mail: willystig@willystig.dk