Fredning bl.a ved Asnæsværket

På dette link ses de nye fredningsbestemmelser, ved Asnæs værket i en radius af 500 m ved udløbet, i perioden 15 september til 15 marts.