Generalforsamling

Havfiskerne Kalundborg

Til medlemmerne af Havfiskerne Kalundborg

 

Kære medlemmer

 

Så nærmer vi os tiden for den årlige generalforsamling. Den holdes, som tidligere annonceret, lørdag den 16. marts 2019  kl. 10.00 og slutter med en let frokost ca. kl. 13.00. Der vil være morgen mad fra kl. 09.30.

Generalforsamlingen holdes på Tømmerup skole – i husholdningslokalet.

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2.valg af referent

3.bestyrelsens beretning

4.kasseren fremlægger revideret regnskab

5.årets program, herunder ønsker til nye fiskemål/ture

6. indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8. marts

7.fastsættelse af kontingent

8.valg:

8.1   kasserer for 2 år – John Ø på valg og modtager genvalg

8.2   1 bestyrelsesmedlem for 2 år – Helge HJ på valg og modtager genvalg

8.3   1 bestyrelsessuppleant for 1 år - Svend Aage på valg og modtager genvalg

8.4   1 revisorsuppleant for 1 år – Egon på valg og modtager genvalg

9.eventuelt

Tilmelding bedes foretaget til undertegnede senest et par dage før. Det er først og fremmest af hensyn til frokosten.

Kasseren har bedt mig sige: ”der er enkelte der endnu ikke har betalt kontingent, det kan nås endnu. Vores konto er: 5301 0479830. Kontoen er i Arbejdernes Landsbank.


Med venlig hilsen


Willy Stig Andersen

Mobil: 23 33 55 51

E-mail: willystig@willystig.dk